Водовземни възли - капково напояване

сряда, June 4, 2014
  • Водовземни командни възли с ръчно управление
  • Водовземни командни възли с автоматично управление
  • Водовземни възли при плосъки маркучи
  • Водовземни възли при полиетиленови тръби

 

Водовземни командни възли с ръчно управление 
 
 Водовземни командни възли с автоматично управление 
   
   
   

ВИДЕО:
Капково напояване с Lay Flat

КУПИ ОНЛАЙН:
Водовземане от плосък маркуч LAY FLAT
Плосък маркуч LAY FLAT