Дъждуване на 25 дка с разпръсквачи

  Основни характеристики:
-    Равномерност на полива: над 85%;
-    Работно налягане: 2,75 - 4,5 бара;
-    Дневна поливна норма: 4-7 мм/дка/ден;
-    Интензитет на полива: 2,5 мм/ч;
-    Влияние на вятъра: слабо се влияе;
-    Въздушна влажност: висока;
-    Схема на разположение на разпръсквачите:12х14 метра;
-    Дебит на дюзата: 0,45 – 0,65 м3/ч.
  Описание на системата
Представени са два варианта. Площта на полето е 25дка. Системата е оразмерена за разпръсквач с  радиус около 12метра, и дебит на дюзата 0,451м3/ч. Водоизточник е приет да бъде река в близост до имота. За управление на поливките се използват ръчни кранове. Аквамат2000 предлага широка гама от разпръсквачи за стационарно дъждуване. Импулсните  разпръсквачи от серията  ZX на немската фирма Perrot са  идеален вариант за дъждуване на открити площи. С възможност за работа както с пълнокръгово така и със секторно действие импулсните разпръсквачи ZX са гаранция осигуряване на необходимите количества вода необходима на растенията.   Роторните разпръсквачи на Nelson са създадени като  алтернатива на импулсните разпръсквачи. Моделите от серията се изпозват за подкоронно дъждуване, за антизаледителни приложения и за работа при по-ниски налягания. Роторния разпръсквач R2000W предлага решаване на проблеми свързани с неравмерността на полива причинена от вятъра. Идеален за покриванена  на големи площи роторния разпръсквач R2000WF има по-висока скорост на въртене и е устойчив на ниски температури. С възможност за сигуряване на равномерност на полива над 85%. роторните разпръсквачи на Nelson са сигурни решение за вашите нужди.
 Вариант 1
В първият вариант полето е с размери 125 на 200 метра. Разпределителният тръбопровод е по късата страна на полето. Схема на разположение: 14 метра междуредово разстояние и 12 метра вътрередово разстояние. При така избраната схема полето е разделено на 14 реда по 10 разпръсквача на ред – общо 140 броя. За разпределителен тръбопровод са подбрани ПЕ тръби,a за магистрален тръбопровод е подбран плосък маркуч Lay Flat. Интензитетът на полива е  2,53 мм/ч. Поливат се едновременно 4 реда, като общия дебит на системата е 18м3/ч.
 Вариант 2
Във вторият вариант полето е с размери 200 на 125 метра. Разпределителният тръбопровод е по дългата страна на полето. Схема на разположение: 13,3 метра междуредово разстояние и 12 метра вътрередово разстояние. При така избраната схема полето е разделено на 9 реда по 16 разпръсквача – 144 броя. За разпределителни и магистрални тръбопроводи са подбрани е подбран плосък капков маркуч. Интензитетът на полива е 2,60 мм/ч. Поливат се едновременно 3 реда, като общия дебит за системата е 21,65м3/ч. 
Поливки и поливни норми:
Поливната норма и честотата на поливките зависят от: вида на културата, различните сортове, климатичните условия и почвената характеристика на района. В условията на нашата страна за зеленчуковите култури е приета средна дневна поливна норма 4-7м3/дка. Препоръчително е да се подават по-чести поливки през 2-3 дни.

Дъждуване на 25 дка Вариант 1 Дъждуване на 25 дка Вариант 2
Детайли водовземни възли

 Приложение по култури
Дъждуването за разлика от капковото напояване не се влияе от междуредовото пространство на културите. Дъждуването  спомага за създаване на микроклимат, който при някои култури е от основно значение в процеса на формиране на плода на растенията.
    Картофи
    Зеле
    Маруля
    Карфиол
    Диня
    Пъпеш
    Моркови
Системата включва:
    Филтърна група –Пясъчен филтър ASA 2”, Дисков филтър XD2”
    Магистрални и разпределителни тръбопроводи – плоски маркучи Lay Flat и ПЕ тръби (вариант 1) и ПЕ тръби (вариант 2);
    Команден възел - тип ръчно управление;
    Разпръсквачи: в системата  е предвидено да се използват разпръсквачи с радиус на действие между 10.0 – 12,5 метра, работно налягане 3-4,5 бара и дебит на дюзите от 0,45 до 0,65 м3/ч.В полетата е подбрана правоъгълна схема  на разположение на разпръсквачите. Използват варианти са с роторни разръсквачи и импулсни разпръсквачи.