Как да си проектирам сам поливна система?

Aqua-Traxx PBX

 Съдържание:

1. Събиране на начална информация за проектиране на система за напояване на тревни площи.

2. Събиране на начална информация за проектиране на система за капково напояване на селско-стопански култури.

3. Проектиране на система за напояване на тревни площи.

4. Проектиране на система за капково напояване на селско-стопански култури.

Начална информация за проектиране на система за напояване на тревни площи

 

 1. Размери на зелените площи (фотографии и скици за подложка или чертеж от собственика).
 2. Схема на растителността (справка с озеленителя, дендрологичен чертеж).
 3. Позиции и параметри на водоизточника.
 4. Позиция на кладенец или сондаж.
 5. Параметри на кладенец или сондаж.
 6. Параметри на помпа.
 7. Водомери.
 8. Снимки на шахтите.
 9. Възможности за ел. захранване и полагане на кабели.
 10. Преминавания през алеи (обсадни тръби).
 11. Схема на подземни комуникации (кабели и тръби).
 12. Опасност от поливане на пътеки и стени на сгради.
 13. Опасност от силен вятър.
 14. Сенчести и слънчеви зони.
 15. Тип почва.
 16. Състояние на терена и условия за работа (условия за прокопаване на траншеи, дрениране на почвата, човешки трафик в района).
 17. Установяване на контакт с технически и отговорни лица на обекта.
 18. Отбелязване на наклоните в полетата.

 

Начална информация за проектиране на система за капково напояване

1.    Скица на полето.
2.    Вид на културата.
3.    Начин на засаждане (междуредово разстояние, вътре редово разстояние, посока на редовете, максимална дължина на редовете).
4.    Параметри на полето (размери, наклон).
5.    Вид на водоизточника и местоположение спрямо полето.

 •     Открит(езеро, река, открит канал.още пояснения)
 •     Закрит(сондаж, напорен тръбопрово,още пояснения)
 •     Други
 •     Местоположение

6.    Почвена структура.
7.    Вид на почвата.
8.    Електрозахранване.
9.    Наличие на съществуващи елементи от поливна система.
10.    Наличие на п.а.

 •     Qmax
 •     Hmax

11.    Анализ на водата.

 •     Твърдост
 •     Наличие на желязо
 •     Алкалност (pH)
 •     Hаличие на примеси
 •     Hаличие на груби замърсители

12.    Поливна норма.

 •     m³/dka 10 дни
 •     mm/дни

ВИДЕО:

Полагане на тръба за поливна система в траншея

Изкоп за поливна система с каналокопател