Капково напояване на 50 дка

СИСТЕМА ЗА КАПКОВО НАПОЯВАНЕ – 50ДКА
Основни характеристики на капково напояване:
- Равномерност на полива: 90%;
- Работно налягане: 2-3,5бара;
- Дневна поливна норма: 6-8 мм/дка/ден;
- Влияние на вятъра: не се влияе;
- Междуредово разстояние: 0,7м;
Описание на системата:
Представени са два варианта. Площта на полето е 50дка, В първия вариант системата е разделена на четири полета, във втория вариант системата е разделена на 6 полета.  Водоизточник е приет да бъде река в близост до имота. За управление на поливките се използват ръчни кранове.
Вариант 1.
Системата е изчислена, така че напояването да се извършва на един кръг, като дебитът е 35,71 м3/ч. За главен и разпределителен тръбопровод е избран плосък маркуч LayFlat. Спрямо дебита на отделните кръгове в заложен дисков филтър за фино почистване XD3” с работен обем до 50м3/ч. Управлението на поливките се осъществява чрез метални сферични кранове. За осигуряване на максимална равномерност на полива е подбран лентов капков маркуч Neptune ф16/6mil/0,6 l/h/30см.
Вариант 2.
Системата е изчислена, така че напояването да се извършва на един кръг, като дебитът е 23,80 м3/ч. За главен и разпределителен тръбопровод е избран плосък маркуч LayFlat. Спрямо дебита на отделните кръгове в заложен филтър за фино почистване XD2“. Управлението на поливките се осъществява чрез метални сферични кранове. За осигуряване на максимална равномерност на полива е подбран лентов капков маркуч Neptune ф16/6mil/0,6 l/h/30см.
Поливки и поливни норми:
В първия вариант поливната норма е 2,85 мм/ч. при полив от 2,5 часа се постига дневна поливна норма от 7,13мм/д. При работа на системата за 10 часа ще се извъртят всички полета на системата.  При втория вариант системата е разделена на 6 полета. Поливната норма е 2,85 мм/ч при полив от 2,5 часа се постига дневна поливна норма от 7,13мм/д. За поливане на цялото поле е необходимо системата да работи 16 часа.

Схема на система за капково напояване на 50дка- вариянт 1 Схема на система за капково напояване на 50дка- вариянт 2
   
Детайли водовземни възли
   

Приложения по култури:

 Системата включва:
Филтърна група – Дисков филтър XD3”
Магистрални и разпределителни тръбопроводи – плоски маркучи Lay Flat
Команден възел - тип ръчно управление;
Капкови маркучи – за постигане на равномерност над 90% е подбран капков маркуч NEPTUNE –ф16/6mill/0,6l/h/30cm

 ВИДЕО:

Напояване за селското стопанство

Изкоп за поливна система с каналокопател