Микродъждуване на 10 дка с микроразпръсквачи Water Bird

Основни характеристики:
Равномерност на полива: 85-94%;
Работно налягане: 1,5 – 2,0 бара;
Влияние на вятъра: слабо се влияе;
Въздушна влажност: висока;
Схема на разположение на разпръсквачите: 3,5х3,5 метра;
Дебит на дюзата: 115 л/ч
Описание на системата
Представени са два варианта. Площа на полето е 10 дка. Избраната схема на разположение на микроразпръсквачите е 3,5х3,5 метра. Дебит на дюзата е 115 л/ч. Работното налягане на системата е 2 бар. Работния диаметър на микроразпръсквача е 7 метра. Водоизточника е приет да бъде сондаж в близост до имота. При така избраната схема полето е разделено на 28 реда по 28 разпръсквача на ред – общо 784 броя. В системата са използвани микроразпръсквачи Water Bird на TORO AG.  
Вариант 1
За магистрален тръбопровод  е  избран плосък маркуч Lay Flat. За разпределителен тръбопровод са подбрани ПЕ тръби. Поливат се едновременно 7 реда, като общия дебит на системата е 22,54 м3/ч.
Вариант 2
За магистрален тръбопровод  са избрани ПЕ тръби, които са положени подземно. За разпределителен тръбопровод са подбрани ПЕ тръби. Поливат се едновременно 7 реда, като общия дебит на системата е 22,54 м3/ч.

Микродъждуване на 10 дка - Вариант 1 Микродъждуване на 10 дка - Вариант 2
   

Поливки и поливни норми:
Поливната норма и честотата на поливките зависят от: вида на културата, различните сортове, климатичните условия и почвената характеристика на района. В условията на нашата страна за зеленчуковите култури е приета средна дневна поливна норма 4-7м3/дка. Препоръчително е да се подават по-чести поливки през 2-3 дни.

ВИДЕО:

WATER BIRD

НАУЧЕТЕ ПОВЕЧЕ: