Проектиране, изграждане и поддръжка на поливни системи от Аквамат 2000

Проектиране на поливни системи
Изграждане на поливни системи
Поддръжка на поливни системи

Проектиране на напоителни системи
Във фирматата има обособен проектантски отдел, чиято дейност е фокусирана върху оптимизацията на поливните системи при различните теренни условия, конфигурации и ландшафтни решения на парковите зони при минимално и същевремено оптимално използване на водата за напояване и ел. енергия.

проектиране поливни системи 

Изграждане на напоителни системи

Благодарение на натрупания през годините опит и добрите си специалисти Аквамат 2000 осигурява високо качество и стандарт на услугите, които предлага. Фирамата разполага с висококвалифицирани екипи и най-съвременна техника за монтаж на напоителни ситеми. Добре обученият персонал и високотехнологичното оборудване позволяват бързо и качествено изпълнение на големи обекти.

 

изграждане поливни системи

 

 

Поддръжка на напоителни системи

Фирмата поема гаранционната поддръжка на изградените напоителни системи, както и извънгаранционната поддръжка на системите по желание на клиентие, което гарантира оптималната експлоатация на поливните мрежи и спазване на необходимия поливен режим на зелените площи.