Схеми за дъждуване на зеленчуци с разпръсквачи Water Bird

  • Схеми за разположение на разпръсквачите при напояване на 1000 кв.м. зеленчуци
  • Всички необходими материали за дъждуване на декар зеленчуци
  • Цена на декар поливна система с разпръсквачи Water Bird

Монтажни схеми за разположнение на разпръсквачите при дъждуване на зеленчукови култури на площ от един декар. Схемата на дъждуване е приложима за напояване на:

• слети култури - лук, моркови, спанак, маруля, салати и др.
• редови култури - зеле, картофи, пипер, домати и др.
Напояваното полето със зеленчуци е с размери 50м дължина и 20 м ширина - общо 1000 кв. м. Изборът ни на разпръсквач за поливане е Water Bird Classic на фирма Toro подходящ за дъждуване на гъсто засяти зеленчуци и зеленчуци засяти на ред или вада. С цел да намалим броя на разпръсквачите необходими за покриване на цялото поле, ще се спрем на дюзата с максимален диаметър. Дюзата е с параметри  при работно налягане при разпъсквача от 1,5 бара кодирана с цвят червен Посетете страниците на www.aquamat2000.com за подробна техническа информация отностно различните дюзи за разпръсквача Water Bird и тяхните параметри.
Високата равномерност на поливката при наличното водно налягане е основен фактор за избор на схема на разположение на разпръсквачите.

Поливна норма (мм/ч), равномерност на поливката (%)

При работно налягане при разпръсквачите от 1,5 бара и  равномерност на поливката над 85 % , избора ни е шахматна схема 5х5 метра осигуряваща поливна норма от 10,6 мм/ч
Как да изчисля колко разпръсквачи са ми нужни, за да поливам декар зеленчуци ?
Шахматна схема 5х5 м - 25 кв.м площ покрита от 1 разпръсквач
Обща площ поле със зеленчуци - 1000 кв.м
Брой разпръсквачи- 1000/25 = 40 бр. , разделени по равно на четери поливни участъка

 Схема 1
   
Схема 2
 

Водата за поливане на зеленчуците първо преминава през филтъра. Той е важна част от напоителната система и инсталирането му е задължително. Филтъра удължава живота на вашата поливна система. Тръбната мрежа е изградена от полиетиленови тръби с висока (HDPE) и/или ниска плътност (LDPE) съединени помежду си с необходимите фитинги.
Схема 1 - Предимството на тази се схема, е че позволява едновременно поливане на два напоителни участъка, чрез отварянето на един кран. Обединяването на двата поливни участъка в една зона изисква захранваща тръба с по-висок дебит. В примера е използвана полиетиленова тръба с висока плътност с диамеър 40 мм за захранваща тръба и полиетиленова тръба с ниска плътност с диаметър 32 мм за напоителните участъци. Като недостатък на схемата може да бъде посочен по-широкия набор от фитинги заедно с  по-високата цена в сравнение със Схема 2
Схема 2 -
Предимствата на тази схема са едноквостта на водовземните възли, което е прави по-лесна за изпълнение и по-ниската крайна цена за декар. Изпълнението на поливната система с захранваща полиетиленова тръба с диаметър 40 мм, позволява едновременно напояването на два напоителни участъка чрез отваряне на два крана. Комбинация при избора на участъци за поливане на зеленчуци е според личните предпочитания.

Окомплектоване на разпръсквач Water Bird

Код Наименование
1014272 Микроразпръсквач Water Bird
IT-IPG10091 Адаптор коничен 5 мм с 3/8" вътр.р
IT-IPS0406-1 Колче за адаптор IPG10091 40 см
IT-EHD504-1 Микротръба 4х6 мм
SE05100100 Водовземен адаптор коничен 5,5 мм външ.
SE0510100M Водовземен адаптор коничен 5,5 мм вътр.

Видео и аксесоари за монтаж на разпръсквач Water Bird