Как да си монтирам сам поливна система?

монтаж поливни системи
Водомерна шахта
тренчери
ръчен изкоп
монтаж асиметричен тройник
клапанова група

Преди да започнете работа:
Съблюдавайте местните закони и наредби!
Съблюдавайте правилата за безопасност!
Ако обекта е на обществено място, оградете работната площадка със сигнална лента или ограда!

 

Изкопни работи: тренчери или ръчни изкопи
Преди да започнете изкопни работи проверете наличието на съществуващи подземни комуникации.
Ако е нужно съгласувайте с Електроразпределение, ВиК и БТК.

Полагане на тръбна мрежа и кабели

Свързване с водоизточника- Изберете място след водомера, възможно най-близко до клапановите групи и свържете тръбата, така че да поставите тройник.
Монтаж на спирателен кран-
след като монтирате главната захранваща тръба,инсталирайте ръчен спирателен кран близко до сглобката.По този начин в случай на авария или ремонт,можете лесно и бързо да спрете цялата напоителна система.
Промивка и хидравлични проби 
Преди да започнете работа по монтаж на разпръсквачи и тръбопроводна мрежа е нужно да осигурите водоизточник  на обекта. 
На всеки етап от монтажа е нужно да бъдат извършвани промивки на елементите, както и тестване на мрежата под налягане (хидравлични проби). Тези тестове трябва да бъдат извършвани в реални условия (напор и дебит при които ще работи готовата система).
Пренебрегването на тези условия може да доведе до допълнителни ремонтни работи на обекта и удължаване на времето за изработване на системата.

Позициониране на разпръсквачите и клапановите групи - използвайте колчета или флагчета в различен цвят ,за да позиционирате разпръсквачите и електромагнитните клапани. Уверете се,че елементите са правилно разположени преди да започнете да режете тръбите.

Свързване на тръбите- използват се ПЕ тръби и ПЕ фитинги

Монтаж на дренажен клапан- ако системата е в район с ниски температури има опасност от замръзване на водата в тръбите,инсталирайте дренажни клапани в най-ниската точка на всеки кръг и между шахтата с клапаните и централния воден кран.Когато системата преустанови напояването,автоматичният дренажен клапан се отваря,за да изтече остатъчната вода от тръбите.

Разпределителни шахти. Монтаж на клапани. Окабеляване
Свързване на клапаните в група с помоща на колектори и асиметрични тройници

Подготовка на клапановота група
: Подгответе елементите (клапани,фитинги,ръчни кранове,кутия за клапани и т.н) един до друг в логичен порядък без да ги свързвате. Така ще можете да видите как ще изглежда клапановата група и да прецените точно какви материали ще използвате.ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА РАЗМЕРА НА КУТИЯТА ЗА КЛАПАНИ! Монтаж на клапановата група Направете подложка от пясък и дребен чакъл,за да осигурите добро дрениране на шахтата.тествайте под налягане всеки клапан и връзка за течове! Винаги инсталирайте ВЪЗВРАТЕН КЛАПАН,когато източника е питейна вода!

Схеми за монтаж на електромагнитни клапани

Монтаж на разпръсквачи
Подготовка - 
след като позицията на всеки разпръсквач е отбелязана с колче или флагче,е нужно да бъдат прокопани малки канали от главната траншея до позицията на самият разпръсквач.
Монтаж на водовземна скоба

Правилна дължина на гъвкав маркуч(мека връзка)-връзката трябва да е с няколко сантиметра по-дълга от разстоянието по права.
Свържете гъвкавият маркуч-за целта използвайте оребрено коляно,което да навиете във водоземната скоба,след това навийте гъвкавият маркуч за водовземната скоба.
Промивка на тръбите-оставете отворен само края на захранващата тръба и пуснете водата,така тръбите ще бъдат промити от прах и отпадъци,а вие ще проверите трасето за течове.
Монтаж на разпръсквачи- монтирайте разпръсквача,така че капачката му да е на нивото на почвата.Препоръчва се полагането на  на дренажен пласт под разпръсквача,за да се избегне залоквяне.

Схема за монтаж на разпръсквач

Монтаж на разпръсквачи

Настройка на радиусите -  след като сте монтирали разпръсквачите е време да поставите дюзите и да настроите работните радиуси така,че да покриват площа равномерно,без да пръскат извън очертанията на градината.
Монтаж на програматора- Изберете удобно място на закрито в близост до източник на електрозахранване. Следвайки инструкциите на производителя, монтирайте контролера на стената. Ако желаете да монтирате контролера в градината, изберете специалните модели за ползване на открито, които са със защитна, водоустойчива кутия.
Окабеляване на електромагнитните клапани-Ако е възможно прокарайте кабелите за електромагнитните клапани под земята.Използват се кабели със 5 или 7 цветни жички. Свържете един обикновен / бял / единичен кабел  с по една жичка от  всеки електромагнитен клапан. Използвайте херметични водоустойчиви връзки.
Свързване на електромагнитните клапани с контролера-Свържете кабела от клапан номер 1 към вход 1 на контролера, клапан номер 2 към вход 2 и т.н. Белия единичен кабел свържете към входа отбелязан с “С” или “СОМ”.
Програмирайте контролера-За тази цел се консултирайте с ръководството приложено към вашия контролер. Различните контролери използват различни програмни техники.. Независимо от това какъв контролер ще използвате, препоръчваме ви да си направите скица на работните зони и дни за напояване , във формата на график, преди да започнете програмирането.
Тестване на системата-Време е да тестувате вашата система. Отворете главния воден кран и тестувайте всеки работен кръг използвайки програмната опция “ръчно” / manual /  управление. Извършете настройка на работните зони и радиуси на разпръсквачите, за да напояват желаните участъци, а не близките алеи и сгради. Обърнете същото внимание и на разпръсквачите за храсти и гъбките. Ако системата функционира правилно, време е да закопаете каналите.